Burmistrz Miasta Uniejów
informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Uniejowie przy ul. Bł. Bogumiła 13 oraz stronie internetowej Urzędu www.uniejow.bip.net.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26.11.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości Gminy Uniejów przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Dotyczy darowizny nieruchomości w m. Uniejów na rzecz Skarbu Państwa.

Przetargi i komunikaty