Gmina Uniejów promuje Region Łódzki

Materiał informacyjny Gmina Uniejów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Uniejów realizuje projekt pod nazwą: „Zwiększenie międzynarodowej rangi Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi”, którego zakres rzeczowy obejmuje organizację kongresu z warsztatami oraz spotkania dotyczące wdrażania innowacji i tworzenia powiązań korporacyjnych, jako pole wymiany doświadczeń i budowy powiązań biznesowych. Przeprowadzona zostanie kampania promująca zarówno Gminę
jak i rozwiązania ukierunkowane na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu dla przedsiębiorców z Gminy Uniejów wśród zagranicznych inwestorów.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie marki Gminy Uniejów odzwierciedlającej innowacje i nowoczesne idee biznesowe.

Okres realizacji: 2020-2022

Całkowity koszt: 3 497 997,00 zł z czego z EFRR: 2 417 315,00 zł

Dodaj ogłoszenie