Powiało optymizmem. Stowarzyszenie „Licealista” znów aktywizuje Poddębice

Materiał informacyjny Stowarzyszenia "Licealista"
Udostępnij:
Stypendia dla młodzieży powiatu poddębickiego, zajęcia z robotyki dla dzieci, tworzenie parku do street workout oraz nauka wyrażania siebie i umiejętności publicznego zabierania głosu – poddębickie Stowarzyszenie „Licealista” rozpoczęło rok szkolny z ogromnymi pokładami nowej energii!

Po kilku spokojniejszych miesiącach związanych z trudną sytuacją epidemiologiczną można wrócić do stałych zajęć czyli działań z młodzieżą i dla młodzieży. „Licealista” od 6 lat pozyskuje środki i realizuje projekty, które pomagają poddębickim uczniom w rozwijaniu zainteresowań oraz integrują społeczność lokalną. Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych i startowaniu w wielu konkursach grantowych, większość z tych działań nie wymaga od uczestników wkładu finansowego.

Już w październiku rusza projekt „Młodzi debatują”, w którym 20000 euro z programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy będzie przeznaczone między innymi na cykl zajęć i warsztatów, które mają na celu rozwój technik i kompetencji przydatnych podczas wystąpień publicznych. Młodzież będzie uczyła się zasad skutecznej komunikacji i autoprezentacji, panowania nad stresem, kultury języka, formułowania czytelnych komunikatów. Powstanie młodzieżowe radio, na antenie którego uczestnicy projektu będą poruszać ważne dla siebie tematy.

W Poddębicach kończy się cykl zajęć pozalekcyjnych z robotyki dla uczniów szkół podstawowych. Przez kilka tygodni młodzi adepci sztuki programowania pracowali z robotami „ucząc” je wielu czynności i przy okazji ćwicząc analityczne myślenie, logikę i koncentrację czyli kompetencje niezbędne na rynku pracy w XXI wieku. Ale najważniejsza jest dobra zabawa z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu - robotów mBot, Lego Mindstorms, laptopów, dronów, drukarki 3D. Zajęcia realizowane w ramach projektu "Pasja - Pomysł - Rozwój" finansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Równocześnie Stowarzyszenie przy wsparciu firmy K-FLEX Polska, utworzyło Poddębicki Fundusz Stypendialny, który corocznie będzie nagradzał finansowo czworo uczniów szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w nauce, ale także za aktywność społeczną i działalność na rzecz innych. Pierwsza edycja Funduszu odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej, a czeki na 2500 zł z rąk przedstawicielki K-FLEX odebrało troje uczniów poddębickiego Liceum Ogólnokształcącego i jedna uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

A jakie plany na nadchodzący rok? Udało się pozyskać środki na stworzenie parku do kalisteniki, street workout. W ramach konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna finansowanego przez Fundację BGK prawie 30000 zł trafi do Poddębic i wkrótce lokalna społeczność będzie mogła korzystać ze specjalnych przyrządów do treningu siłowego. Przy parku na ścianie budynku powstanie mural z motywem sportowym.

Wielkimi krokami zbliża się też kolejna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której poddębicki finał organizuje Stowarzyszenie „Licealista”. Warto śledzić stronę internetową organizacji i jej profil na Facebooku, by być na bieżąco z aktualnymi i planowanymi działaniami skierowanymi do mieszkańców powiatu poddębickiego.

Dodaj ogłoszenie